I. Allmänt
Dessa allmänna villkor tillämpas av dotBNC. Du som kund måste absolut följa dessa villkor, inga undantag accepteras. Dessa villkor är skyldigheter och rättigheter som du som kund godkänner när du registrerar dig hos oss på dotBNC. Du som kund måste vara myndig eller tillhandage andra rättigheter för att kunna nyttja våra tjänster efter registreringen är utförd, skulle du inte vara myndig så krävs målsmans godkännande vid köp av våra tjänster efter registrering på denna sida. Varje beställning är bindande.

Genom att genomföra beställning samtycker kund till att dotBNC omedelbart påbörjar aktivering av beställd produkt under den ångerfrist som gäller för konsumenter enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavatal och hemförsäljningsavtal. Kund samtycker till att dotBNC påbörjar aktivering av kunds produkt under pågånde ångerfrist vilket innebär att ångerrätt enligt i detta stycke angiven lag inte föreligger.

dotBNC äger rätten att stänga av kunds konto när denna person(er) bryter mot dessa allmänna villkor. dotBNC äger även rätten att stänga av kunds konto med omedelbar verkan utan att ge någon återbetalning eller ersättning för tjänster kund nyttjat hos dotBNC.

dotBNC äger rätten att när som helst göra ändringar i detta avtal och kund meddelas då via publicerad nyhet på dotBNCs webbplats (www.dotBNC.com). Sker det större förändringar som kan påverka vissa kunder meddelas även alla kunder, förutom via webbplatsen, också via epost.

III. Användning utav tjänst
Våra tjänster är endast avsedd till den kund som betalat för tjänsten och kund får ej hyra ut, sälja eller överlåta tjänst(erna) till en tredje part. Kund skall nyttja tjänsten på ett sådant sätt att det inte ger skador eller störningar hos dotBNC såväl som privatpersoner, internetleverantörer eller dotBNCs leverantörer.
Att nyttja dotBNCs BNC-tjänst för idledeal och/eller idlebot får ej förekomma. BNC-tjänsten får ej nyttjas på sådant sätt att den bryter mot den anslutna IRC-serverns regler.
Bryter kund mot ovanstående så sker omedelbar avstängning av tjänsten utan någon rätt till återbetalning eller ersättning för tjänsten.
dotBNC tar inget ansvar för kunds nyttjande av våra tjänster. Nyttjande av tjänsten sker på kunds egna initiativ. Inte heller kan dotBNC hållas skadeståndsskyldiga för kunds nyttjande av våra tjänster. Nyttjandet av tjänsten får ej bryta mot lagstiftningen vi har i Sverige. Polisanmälan kommer ske när dotBNC anser att nyttjandet är så pass allvarligt att juridiskt påtagande anses vara nödvändigt.

IV. dotBNCs ansvar
dotBNCs ansvar är begränsat. dotBNC ansvarar enbart för att de tjänster vi erbjuder skall fungera korrekt så som registrering, betalning, fungerande servrar och korrekt support. När kund väl hyrt en fungerande tjänst från dotBNC avslår sig dotBNC allt ansvar för den aktuella tjänsten förutom driftunderhållet av tjänsten.

Skulle kunds hyrda tjänst sluta fungera på grund av att kund nyttjat tjänsten fel står dotBNC utom allt ansvar och ingen ersättning sker. Går tjänsten ner på grund av driftfel hos dotBNC står dotBNC ersättningsskyldiga i form av förlängning av tjänsten och tiden varierar beroende på hur länge tjänsten är nere.


V. Säkerhet
dotBNC ansvarar inte för kunds inloggningsuppgifter, det är till fullo kundens ansvar att hålla inloggningsuppgifter till tjänsten säkra från obehöriga. Skulle kund tappa bort t.ex. sitt lösenord så finns det alltid tillgängligt via e-post.

dotBNC sätter väldigt hög prioritet på vår säkerhet, trots detta kan vi inte garantera att ingenting händer våra tjänster/servrar. Men vi gör allt för att förhindra eventuella avbrott. Ersättning kan ske ifall de eventuella avbrotten är under en längre tid eller att dotBNC står ansvarig för avbrottet. Sker det avbrott som ej är dotBNCs ansvar sker ingen ersättning så vida inte dotBNC erhåller ersättning från de som står ansvarig för driftstoppet.

Skulle ett avbrott ske på grund av naturkatastrofer så som storm, blixtnedslag, eldsvådor och så vidare sker ingen ersättning då dotBNC ej varken kan förutspå eller förhindra dessa katastrofer.

VI. Personuppgifter
När du registrerar dig hos dotBNC utgår vi från att kund anger sina egna personuppgifter, ingen annans. Märker vi att kund skrivit in falska uppgifter kommer vi utan förvarning stänga av kunds konto och ingen ersättning utlovas. Vi vill även påminna kund om att det är olagligt enligt Svensk lag att utge sig för att vara någon annan, polisanmälning kan ske i vissa fall.
De personuppgifter kund lämnar lagras och behandlas hos dotBNC i överensstämmelse med personuppgiftlagen, PUL. Det innebär att vi inte lagrar uppgifterna längre än nödvändigt och vi lämnar inte ut uppgifterna till andra företag eller organisationer.
Du har alltid rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.

Om du har synpunkter på dessa villkor eller har svårt att tyda visa partier i villkoren ber vi dig att kontakta dotBNCs support via mail.
Dessa villkor gäller tillsvidare på obestämd tid, förändringar kommer att publiceras på denna webbplats alternativt informeras via epost till befintliga kunder. Om kund inte accepterar detta avtal behöver kund ej nyttja våra tjänster. Skulle olika tolkningar ske över villkoren mellan dotBNC och Kund så är dotBNCs bedömning den korrekta. Om kund fortfarande tycker annat får kund själv ta kontakt med juridisk hjälp för att avklara eventuella tvister. Vid eventuella tvister avgörs de på dotBNCs hemmaplan i svensk domstol.

Erbjudande

Få 20% Rabatt!

När du bokar en tjänst i 12 månader får du automatiskt 20% rabatt.

Omröstning

Juletid igen och Julradio har öppnat portarna, lyssnar du?

  • Självklart! 0%
  • Nej :(------------------------------------------------- 100%
  • Då och då 0%
© dotBNC.com 2020 Alla rättigheter förbehålles